Senast publicerat 05-06-2021 08:01

Punkt i protokollet PR 39/2017 rd Plenum Onsdag 19.4.2017 kl. 13.59—16.01

11.  Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten

Statsrådets redogörelseSRR 5/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 5/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.4.2017.