Punkt i protokollet
PR
41
2020 rd
Plenum
Lördag 28.3.2020 kl. 10.00—12.00
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om handel med sälprodukter och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.3.2020. 
Senast publicerat 28-03-2020 12:48