Senast publicerat 06-06-2021 01:49

Punkt i protokollet PR 41/2020 rd Plenum Lördag 28.3.2020 kl. 10.00—12.00

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om behandling av personuppgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 2/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 2/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.3.2020.