Senast publicerat 06-06-2021 18:07

Punkt i protokollet PR 41/2021 rd Plenum Torsdag 15.4.2021 kl. 16.00—18.26

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor

Regeringens propositionRP 41/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 4/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 15.4.2021.