Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

PR 41/2021/3 rd

Annan punkt i protokollet
PR
41
2021 rd
Plenum
Torsdag 15.4.2021 kl. 16.00
3
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
statsminister
Sanna
Marin
finansminister
Matti
Vanhanen
utrikesminister
Pekka
Haavisto
justitieminister
Anna-Maja
Henriksson
familje- och omsorgsminister
Krista
Kiuru
arbetsminister
Tuula
Haatainen
näringsminister
Mika
Lintilä
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa
Pekonen
kommunikationsminister
Timo
Harakka
Talman Anu Vehviläinen
Ärende 3 på dagordningen är en muntlig frågestund. 
Jag ber de närvarande ministrarna förflytta sig till ministerlogen. Vidare ber jag de ledamöter som vill ställa en fråga till en närvarande minister att anmäla sig genom att trycka på knapp P och resa sig upp. 
Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 
Senast publicerat 15-04-2021 16:34