Senast publicerat 06-06-2021 18:07

Punkt i protokollet PR 41/2021 rd Plenum Torsdag 15.4.2021 kl. 16.00—18.26

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om Finansinspektionen samt vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 16/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 9/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.4.2021.