Senast publicerat 06-06-2021 18:04

Punkt i protokollet PR 43/2021 rd Plenum Tisdag 20.4.2021 kl. 14.00

3.  Jouni Ovaskas begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i kommunikationsutskottet

Begäran om befrielseBEF 11/2021 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

Fyllnadsval förrättas i plenum torsdag 22.4.2021 klockan 16. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet ska lämnas in till centralkansliet senast 22.4.2021 klockan 13.