Senast publicerat 06-06-2021 18:04

Punkt i protokollet PR 43/2021 rd Plenum Tisdag 20.4.2021 kl. 14.00—15.03

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om Finansinspektionen samt vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 16/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 9/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1—11 i proposition RP 16/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.