Senast publicerat 06-06-2021 18:04

Punkt i protokollet PR 43/2021 rd Plenum Tisdag 20.4.2021 kl. 14.00—15.03

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om användning av Kyotomekanismerna

Regeringens propositionRP 5/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 10/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 5/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.