Punkt i protokollet
PR
44
2016 rd
Plenum
Onsdag 27.4.2016 kl. 14.00—18.04
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 § i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen och av 7 § i lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.4.2016. 
Senast publicerat 12-01-2017 10:24