Senast publicerat 06-06-2021 18:04

Punkt i protokollet PR 44/2021 rd Plenum Torsdag 22.4.2021 kl. 16.00—17.02

4.  Fyllnadsval till kommunikationsutskottet

ValVAL 14/2021 rd
Val

Riksdagen valde Antti Kurvinen till ersättare i kommunikationsutskottet.