Senast publicerat 06-06-2021 18:04

Punkt i protokollet PR 44/2021 rd Plenum Torsdag 22.4.2021 kl. 16.00—17.02

5.  Fyllnadsval till kulturutskottet

ValVAL 15/2021 rd
Val

Riksdagen valde Tuomas Kettunen till ersättare i kulturutskottet.