Senast publicerat 06-06-2021 18:04

Punkt i protokollet PR 44/2021 rd Plenum Torsdag 22.4.2021 kl. 16.00—17.02

6.  Fyllnadsval till social- och hälsovårdsutskottet

ValVAL 16/2021 rd
Val

Riksdagen valde Jouni Ovaska till ersättare i social- och hälsovårdsutskottet.