Senast publicerat 05-06-2021 23:22

Punkt i protokollet PR 46/2019 rd Plenum Tisdag 8.10.2019 kl. 12.02—21.59

6.  Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023

Statsrådets redogörelseSRR 2/2019 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen.