Senast publicerat 05-06-2021 22:49

Punkt i protokollet PR 47/2019 rd Plenum Onsdag 9.10.2019 kl. 10.02—22.04

4.  Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023

Statsrådets redogörelseSRR 2/2019 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen.