Senast publicerat 05-06-2021 22:49

Punkt i protokollet PR 49/2019 rd Plenum Fredag 11.10.2019 kl. 13.01—16.57

4.  Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023

Statsrådets redogörelseSRR 2/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga utskotten kan lämna utlåtande till senast 11.11.2019. 

[Debatt om ärendet tilläts under ärende 3 på dagordningen]