Senast publicerat 06-06-2021 01:49

Punkt i protokollet PR 5/2020 rd Plenum Onsdag 12.2.2020 kl. 14.01

9.  Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 13 § i riksdagens arbetsordning

Talmanskonferensens förslagTKF 1/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.