Senast publicerat 08-02-2022 19:27

Punkt i protokollet PR 5/2022 rd Plenum Tisdag 8.2.2022 kl. 13.59—17.53

15.  Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2020

BerättelseB 6/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 35/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.2.2022.