Senast publicerat 06-06-2021 17:56

Punkt i protokollet PR 51/2021 rd Plenum Onsdag 5.5.2021 kl. 14.00

3.  Juhana Vartiainens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i social- och hälsovårdsutskottet

Begäran om befrielseBEF 13/2021 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

Fyllnadsval förrättas i plenum torsdag 6.5.2021 klockan 16. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet ska lämnas in till centralkansliet senast 6.5.2021 klockan 13.