Senast publicerat 11-05-2022 09:48

Punkt i protokollet PR 52/2022 rd Plenum Tisdag 10.5.2022 kl. 14.00—17.43

10. Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet

Statsrådets redogörelseSRR 6/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 10/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.5.2022.