Punkt i protokollet
PR
55
2015 rd
Plenum
Torsdag 22.10.2015 kl. 16.02—20.19
10
Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2014
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Andre vice talman Paula Risikko
Ärende 10 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 23.10.2015. 
Ingen debatt. 
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.10.2015. 
Senast publicerat 14-06-2016 13:24