Annan punkt i protokollet
PR
55
2015 rd
Plenum
Torsdag 22.10.2015 kl. 16.02—20.19
2
Muntlig frågestund
Talman Maria Lohela
Ärende 2 på dagordningen är en muntlig frågestund. 
Jag ber de närvarande ministrarna förflytta sig till ministerlogen. Vidare ber jag de ledamöter som vill ställa en fråga till en närvarande minister att anmäla sig genom att trycka på knapp P och resa sig upp. 
Jag påminner såväl dem som ställer frågor som de som besvarar frågorna om att inläggen får vara högst 1 minut långa. 
Senast publicerat 14-06-2016 13:22