Senast publicerat 06-06-2021 02:16

Punkt i protokollet PR 55/2020 rd Plenum Torsdag 16.4.2020 kl. 17.16—20.20

7.  Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2020

Regeringens propositionRP 43/2020 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 9-17/2020 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Tilläggsbudgetmotionerna remitteras till finansutskottet. 

Debatt
20.15 
Sari Essayah kd :

Arvoisa puhemies! Lisätalousarvioaloitteista esittelen kristillisdemokraattien lisätalousarvioon tehtävät kaksi määrärahalisäystä.  

Niistä ensimmäinen kohdistuu yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen, johon esitämme 20 miljoonan euron lisäystä. Hallitus kyllä lisää terveyttä ja hyvinvointia edistäville säätiöille ja yhteisöille 5 miljoonaa euroa lisätukea tässä toisessa lisätalousarviossa. Tämä lisäys aiheutuu näille järjestöille avattavasta erillisestä avustushausta koronaviruksen aiheuttamaan kriisiin vastaamiseksi, ja avustus on tarpeellinen, mutta tähän osoitettu määräraha on liian pieni siihen tarpeeseen nähden, mikä näillä järjestöillä on. Täytyy muistaa, että erilaisia sote-järjestöjä on noin tuhat ja niistä todella merkittävä osa tekee työtä sosiaalipalveluitten piirissä. Siellä on paljon esimerkiksi sellaisia palveluittentuottajia, jotka ovat lasten ja nuorten palveluitten, vanhustenhuollon, päihdehuollon, kehitysvammahuollon ja asumispalveluitten tuottajia, ja näitten järjestöjen palveluntuotannossa on kymmeniätuhansia työpaikkoja. Nämä palveluntuottajat, jotka ovat tällaisia yhdistyksiä ja säätiöitä, eivät pysty hakemaan näitä yrityksille myönnettyjä tukia, joita hallitus on toisaalla lisännyt. Siinä mielessä jos ajatellaan sitten tätä kriisistä toipumista, näitten järjestöjen työn ylläpitäminen on äärimmäisen tärkeää, ja tätä tärkeää toimintaahan rahoitetaan pääosin Kelan ja sairaanhoitopiirien ja kuntien ostopalveluilla, ja koronakriisin takia osa tästä toiminnasta on jo nyt tällä hetkellä jouduttu keskeyttämään. Siinä mielessä kristillisdemokraatit toivovat, että tässä lisätalousarviossa tämä 20 miljoonan lisäys tulisi voimaan. 

Arvoisa puhemies! Toisena esittelen lisätalousarvioaloitteen, joka koskee koronan kliinisen lääkitys- ja hoitotutkimuksen määrärahan lisäystä. Siihen esitämme 2:ta miljoonaa euroa, koska tämä on meidän terveydenhuollollemme vieras tauti, niin kuin tietysti joka puolella maailmaa, ja tähän pitäisi löytää mahdollisimman nopeasti hoitokeinoja ja lääkkeitä. Maailmalla on kokeiltu paljon erilaisia hoitomenetelmiä ja lääkeyhdistelmiä, ja myöskin Suomessa koronapotilaitten kliiniseen lääkitys- ja hoitotutkimukseen tarvitaan lisäpanostuksia. Samalla kun näitä potilaita hoidetaan, niin helpommin pitää myös mahdollistaa tutkimus ja hoitokokeilut. Suomessa pitää ottaa kokeiluun ja samalla tutkimuksen kohteeksi niitä lääkkeitä, joita muuallakin maailmalla on menestyksekkäästi jo käytetty. Samaan aikaan kun meillä on puhuttu vain näitten potilaitten oireiden mukaisesta hoidosta ja tukihoidosta, monissa muissa maissa ollaan näissä erilaisissa lääkkeitten kokeilukäytöissä jo pidemmällä. Nyt tuoreita uutisia kun olen lukenut, niin olen havainnut, että Suomikin on lähtenyt mukaan nytten useammissa sairaaloissa myös tukilääkkeitten kokeilukäyttöön, ja siinä mielessä on tärkeää, että siihen osoitettaisiin myös lisätalousarviossa tarvittavaa määrärahaa. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle tulee osoittaa siis riittävät resurssit kiireellisen kokeilu- ja tutkimustyön suorittamiseksi, ja määrärahan lisäys tulee kohdentaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien COVID-19-taudin hoitoon liittyvien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeitten rahoittamiseen. 

Arvoisa puhemies! Kristillisdemokraatit tulevalla viikolla sitten jättävät tuon oman lisätalousarvioesityksensä. Nyt olemme näinä poikkeusaikoina muitten oppositiopuolueitten kanssa tehneet tämmöisen yhteisen sopimuksen, että vaikka esittelemme nämä lisätalousarvioaloitteet tällä tavalla momenttikohtaisesti, niin kuitenkin nämä omat lisäyksemme käsittelisimme yhtenäisenä vastalauseena, jossa sitten otetaan nämä momenttikohtaiset rahat esille ja myöskin sitten mahdolliset lausumat, ja näistä sitten äänestettäisiin yhtenä yksittäisenä vastalauseena. Sillä tavalla voimme sitten välttää monien kohtien äänestysten läpikäymistä täällä salissa ja sillä tavalla myöskin jokainen täällä omalta osaltamme olla lisäämässä toistemme turvallisuutta. — Kiitoksia. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia tuosta viimeisestä lauseesta. Se on hyvä esimerkki siitä, miten asioita voidaan hoitaa. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade tilläggsbudgetmotionerna TBM 9—17/2020 rd till finansutskottet.