Senast publicerat 13-05-2022 14:36

Punkt i protokollet PR 55/2022 rd Plenum Fredag 13.5.2022 kl. 13.03—13.30

4. Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet

Statsrådets redogörelseSRR 6/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 10/2022 rd
Enda behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för enda behandlingen. Riksdagen beslutar nu utifrån förvaltningsutskottets betänkande FvUB 10/2022 rd om ett ställningstagande med anledning av redogörelsen. Debatten om ärendet avslutades i plenum 11.5.2022. 

Under debatten har Mari Rantanen understödd av Mauri Peltokangas föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande i enlighet med reservation 1. Heikki Vestman har understödd av Antero Laukkanen föreslagit att riksdagen godkänner ett ställningstagande i enlighet med reservation 2. 

Redogörelsen godkändes. 

Förste vice talman Antti Rinne
:

Först ställs Mari Rantanens förslag mot Heikki Vestmans förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot utskottets förslag. 

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Heikki Vestmans förslag ”ja”, Mari Rantanens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 109 ja, 29 nej, 1 avstår; 60 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Heikki Vestmans förslag. 
2) Utskottets förslag ”ja”, Heikki Vestmans förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 75 ja, 63 nej; 61 frånvarande
 

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 6/2021 rd. Ärendet slutbehandlat. 

Förste vice talman Antti Rinne
:

[Oväsen] Ärade ledamöter, jag ber er nu koncentrera er på de ärenden som behandlas i salen och föra eventuella andra diskussioner utanför salen. Nu fortsätter vi behandlingen.