Senast publicerat 06-06-2021 17:56

Punkt i protokollet PR 57/2021 rd Plenum Onsdag 12.5.2021 kl. 18.50

9.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Japan om social trygghet

Regeringens propositionRP 12/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 8/2021 rd
Dels enda, dels andra behandlingen
Förste vice talman Tarja Filatov
:

Ärende 9 på dagordningen presenteras dels för enda, dels för andra behandlingen. Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 8/2021 rd beslut om överenskommelsen och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget. 

Ingen debatt. 

Riksdagen godkände överenskommelsen i proposition RP 12/2021 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 12/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Enda behandlingen av överenskommelsen och andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.