Senast publicerat 04-06-2021 21:07

Punkt i protokollet PR 58/2016 rd Plenum Onsdag 25.5.2016 kl. 14.00—14.36

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Utbildningsstyrelsen

Regeringens propositionRP 80/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.