Senast publicerat 05-06-2021 05:35

Punkt i protokollet PR 58/2017 rd Plenum Tisdag 23.5.2017 kl. 14.01—16.08

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen, lagen om fordonsbesiktningsverksamhet och lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon

Regeringens propositionRP 9/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 6/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.5.2017.