Senast publicerat 05-06-2021 02:43

Punkt i protokollet PR 59/2017 rd Plenum Onsdag 24.5.2017 kl. 13.58—18.30

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen och vägtrafiklagen

Regeringens propositionRP 33/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 8/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 33/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.