Senast publicerat 05-06-2021 02:43

Punkt i protokollet PR 59/2017 rd Plenum Onsdag 24.5.2017 kl. 13.58—18.30

7.  Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2016

BerättelseB 4/2017 rd
Utskottets betänkandeUtUB 2/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.5.2017.