Senast publicerat 21-07-2021 11:34

Punkt i protokollet PR 59/2021 rd Plenum Onsdag 19.5.2021 kl. 14.00—20.13

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 9 § i lönegarantilagen och 8 § i lagen om lönegaranti för sjömän

Regeringens propositionRP 88/2021 rd
Remissdebatt
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 8 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. — Minister Haatainen, var så god. 

Debatt
17.22 
Työministeri Tuula Haatainen 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Nyt käsiteltävässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sekä palkkaturvalakia että merimiesten palkkaturvalakia. 

Esityksessä ehdotetaan, että palkkaturvalain perusteella palkkaturvana maksettavien saatavien työntekijäkohtaista enimmäismäärää nostettaisiin 15 200 eurosta 19 000 euroon. Vastaavasti merimiesten palkkaturvalain perusteella palkkaturvana maksettavien vahingonkorvausten ja hyvitysten työntekijäkohtaista enimmäismäärää ehdotetaan nostettavaksi vastaavalla summalla. 

Koronaepidemian myötä on odotettavissa, että yritysten maksuvaikeudet kasvavat ja palkkaturvasta haettavien saatavien määrät tulevat nousemaan. Ottaen huomioon yleisen palkkatason kehittymisen on oletettava, että yhä useammassa tapauksessa palkkaturvan enimmäismäärä täyttyy. Esityksen tarkoituksena on saattaa palkkaturvan enimmäismäärä vastaamaan paremmin työntekijöiden nykyistä palkkatasoa.  

Lakien ehdotetaan tulevan voimaan mahdollisimman pian. 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Edustaja Slunga-Poutsalo. 

17.23 
Riikka Slunga-Poutsalo ps :

Arvoisa puhemies! Kiitokset ministerille tästä esityksestä. Tämä on varmaan tähän ajankohtaan juuri oikea tapa toimia.  

Esityksen runkotekstissä tuntuu olevan ainakin jossain rivien välissä maininta siitä, että koko palkkaturvaa oltaisiin kokonaisesti uudistamassa, ja tästä olisin halunnut ministeriltä kysyä, minkälainen aikataulutus tällä mahtaisi olla, koska itselläni on kova huoli siitä viiveestä, mikä näitten palkkaturvahakemusten käsittelyssä on. Kyse on useasti siitä, mitenkä perhe pärjää, kun työpaikka on mennyt alta ja palkat ovat saamatta ja kulut juoksevat. Eli minkälaisia resursseja tänne palkkaturvan puolelle ollaan lisäämässä, vai ollaanko lisäämässä, ja miten me taataan se, että kaikki palkkaturvaan turvautuvat eivät joutuisi myöskin toimeentulotuen piiriin? — Kiitos. 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Näin. — Ja ministeri Haatainen. 

17.24 
Työministeri Tuula Haatainen :

Arvoisa puhemies! Tämä palkkaturvalain perusteella maksettava palkkaturvan enimmäismäärä on pysynyt ennallaan vuodesta 1999 alkaen, ja nyt haluttiin tämä ajantasaistaa. Korotuksella tietysti halutaan vastata siihen, että se paremmin vastaa työntekijän nykyistä palkkatasoa. Tämä uudistus on nyt tehty ihan yksinomaan tämän summan osalta, muita esityksiä ei ole. Tämän mukaisesti hallitus on esityksen tuonut. Tietysti tätä koko kokonaisuutta on varmasti aina aika ajoin syytä tarkastella. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.