Senast publicerat 09-02-2022 19:27

Punkt i protokollet PR 6/2022 rd Plenum Onsdag 9.2.2022 kl. 14.04—18.38

9.  Underrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år 2020

BerättelseB 10/2021 rd
Utskottets betänkandeUndUB 1/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.2.2022.