Senast publicerat 01-06-2021 08:37

Punkt i protokollet PR 61/2015 rd Plenum Tisdag 10.11.2015 kl. 13.59—20.53

26.  Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagstiftningen om arbetspensionssystemet och om förslag till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 16/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 5/2015 rd
Bordläggning av betänkandet
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 26 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 11.11.2015. 

Ingen debatt. 

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.11.2015.