Senast publicerat 05-06-2021 00:55

Punkt i protokollet PR 61/2016 rd Plenum Tisdag 31.5.2016 kl. 13.59—17.32

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland

Regeringens propositionRP 87/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.