Senast publicerat 05-06-2021 02:43

Punkt i protokollet PR 62/2017 rd Plenum Torsdag 1.6.2017 kl. 15.59—18.39

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen, lagen om fordonsbesiktningsverksamhet och lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon

Regeringens propositionRP 9/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 6/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 9/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.