Senast publicerat 24-05-2022 17:09

Punkt i protokollet PR 62/2022 rd Plenum Tisdag 24.5.2022 kl. 14.00—16.25

13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och 18 § i punktskattelagen

Regeringens propositionRP 66/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 11/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.5.2022.