Senast publicerat 25-05-2022 16:39

Punkt i protokollet PR 63/2022 rd Plenum Onsdag 25.5.2022 kl. 14.00—16.04

12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 56 a och 56 b § i lagen om utsläppshandel

Regeringens propositionRP 44/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 10/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 31.5.2022.