Senast publicerat 04-06-2021 19:00

Punkt i protokollet PR 64/2015 rd Plenum Fredag 13.11.2015 kl. 13.00—13.36

6.  Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagstiftningen om arbetspensionssystemet och om förslag till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 16/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 5/2015 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 5/2015 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 11.11.2015. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Lagförslag 13 

5 kap. 101 § 

Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Thomas Blomqvist har understödd av Mikaela Nylander föreslagit att paragrafen utesluts.  

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja",
Thomas Blomqvists förslag "nej". Omröstningsresultat: 151 ja, 9 nej; 39 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

5 kap. 102 § 

Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Thomas Blomqvist har understödd av Mikaela Nylander föreslagit att paragrafen utesluts. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Thomas Blomqvists förslag "nej".
Omröstningsresultat: 148 ja, 8 nej; 43 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

5 kap. 103 § 

Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Thomas Blomqvist har understödd av Mikaela Nylander föreslagit att paragrafen utesluts.  

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "
ja", Thomas Blomqvists förslag "nej". Omröstningsresultat: 149 ja, 7 nej; 43 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

5 kap. 104 § 

Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Thomas Blomqvist har understödd av Mikaela Nylander föreslagit att paragrafen utesluts. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Thomas Blomqvists förslag "nej".
Omröstningsresultat: 150 ja, 7 nej; 42 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

5 kap. 105 § 

Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Thomas Blomqvist har understödd av Mikaela Nylander föreslagit att paragrafen utesluts.  

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Thomas Blomqvists förslag "nej".
Omröstningsresultat: 150 ja, 7 nej; 42 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—38 i proposition RP 16/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.