Senast publicerat 01-06-2022 15:54

Punkt i protokollet PR 65/2022 rd Plenum Onsdag 1.6.2022 kl. 13.59—14.56

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om den nationella exporttillståndsmyndigheten

Regeringens propositionRP 79/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet.