Senast publicerat 05-06-2021 23:49

Punkt i protokollet PR 67/2019 rd Plenum Onsdag 20.11.2019 kl. 14.00—19.45

5.  Debattinitiativ om Samlingspartiets riksdagsgrupps alternativa budget för 2020

DebattinitiativDI 4/2019 rd
Debatt
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 5 på dagordningen är samlingspartiets alternativa budget. Debatt om ärendet fördes under föregående ärende. [Timo Heinonen ber om ordet] — Vill ledamot Heinonen ha ordet? — [Timo Heinonen: Jag skulle nog ha velat det.] — Nåväl, det må vara hänt, även om avsikten var att behandla alla dessa under föregående ärende på dagordningen. 

Debatt
19.22 
Timo Heinonen kok :

Arvoisa herra puhemies! Ymmärsimme, että tässä voidaan kuitenkin vielä kohdennettuja käyttää, kerran puheenvuorovaraukset tähän onnistuivat, ja tätä tietysti osaltamme odotimme. 

Arvoisa puhemies! Kun tässä tänään keskustelua on käyty, niin ministeriaitiota kun katsoi silloin kun kokoomuksen vaihtoehtobudjetti oli käsittelyssä, hallituksen ministereiden ilmeet olivat kyllä sen näköisiä, että tuntui, että he miettivät, että miksi me emme tuota keksineet, minkä kokoomus keksi. Meillä on erinomaisen hieno, vastuullinen vaihtoehto, jonka olemme tänään esitelleet, ja uskon niin, että tällä hetkellä Rinteen hallituksessa toivottavasti vakavasti mietitään tätä kokoomuksen vaihtoehtoa, sillä se vastaisi niihin huoliin, joita tänään olemme kuulleet muun muassa EU-komissiolta jo toistamiseen tämän syksyn aikana. Myös IMF:n arvioiden mukaan Suomen talous ei ole Rinteen hallituksen toimenpiteillä tasapainossa vuonna 2023. 

EU-komissio julkaisi tänään oman arvionsa euromaiden alustavista talousarviosuunnitelmista vuodelle 2020, ja Suomi sai nimenomaan aika kovaa sapiskaa EU-komissiolta siitä, että meidän maamme julkiset menot kasvavat ensi vuonna liikaa. Samaan aikaan entiset kriisimaat Kreikka ja Irlanti sen sijaan täyttävät omat taloustavoitteensa. Tuossa totesinkin, että onko kohta tilanne se, että me olemme Kreikan tiellä ja Kreikka on vakaamman talouden tiellä, ja pääsevätkö kreikkalaiset jo seuraavaksi sanomaan, kun EU tulee hätiin tätä menoa Suomeenkin, että matkustetaan Suomeen jouluksi, sillä kreikkalaisten rahat ovat täällä. No, ehkä sen jälkeen puntit olisivat tasan — tiedätte, mitä tarkoitan. 

Valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Tuomas Saarenheimo vastasi tähän EU-komission kyselyyn, joka Suomen hallitukselle tuli, ja hän totesi, että ensi vuoden menojen kasvu on poikkeus. Hän totesi myös, että hallitus aikoo tasapainottaa budjettia tulevina vuosina. Nyt oikeastaan olisin kysynyt, jos täällä olisi hallituspuolueista joku muukin ollut paikalla kuin ahkera edustaja Eveliina Heinäluoma, jos olisi ollut joku keskustalainen paikalla, että riittikö oikeasti keskustalle, että he saivat nämä vastuullisen talouden linjaukset hallitusohjelmaan. Oliko se joku sellainen tavoite, että sen myötä ollaan tyytyväisiä, kun Rinteen hallitus ei näytä niitä toimenpiteitä täyttävän eikä toimivan niiden vastuullisten kirjausten mukaan? 

Arvoisa puhemies! Tässä edellä oli hyviä puheenvuoroja, muun muassa edustaja Vikmanilla siitä, millä tavalla kokoomus panostaa koulutukseen. Meidän Rinteen hallitus puhuu koulutuksen kunnianpalautuksesta, mutta ei se ole mikään kunnianpalautus, että annetaan kahdeksi kolmeksi vuodeksi rahaa opettajien palkkaamiseen ammattikouluihin ja sitten heidät irtisanotaan. Kokoomus esittää pysyvää perusrahoitusta ammatilliseen koulutukseen tuhannelle opettajalle. Olisi tehnyt mieli kysyä opetusministeri Anderssonilta, että eikö teidänkin kannattaisi toimia näin. 

Me esitämme myös aitoa tietä kohti 0,7:n hoitajamitoitusta. Ensi vuodelle me olemme varanneet määrärahan tuhannelle hoitajalle kotipalveluun ja tuhannelle hoitajalle ympärivuorokautiseen vanhustenhoivaan. Olisi tehnyt mieli kysyä ministeri Kiurulta, jos hän olisi ollut paikalla, että eikö kannattaisi toimia näin eikä vain puhua. 

Arvoisa puhemies! Monet puolueet antoivat ennen vaaleja myös turvallisuuslupauksen. Sen lupauksen Rinteen hallitus karulla tavalla kuitenkin pettää. Kokoomus ei petä, niin kuin edustaja Kilpi kokemuksen äänellä edellä puhui. Kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa on rahat tuhannelle poliisille. Kun sisäministerinä ollessaan Orpo koulutusmäärät maksimiin nosti, me pääsemme tähän, jos siihen on rahaa. Olisi tehnyt mieli kysyä ministeri Ohisalolta, jos hän olisi ollut täällä paikalla, että eikö kannattaisi toimia näin. Kokoomuksen vaihtoehto on Suomelle ja suomalaisille parempi. 

19.27 
Sofia Vikman kok :

Arvoisa puhemies! Jatkaisin vielä tästä koulutuksesta ja sivistyksestä, nimittäin todellakin on niin, että kokoomus omassa vaihtoehdossaan panostaa koulutukseen, sivistykseen, osaamiseen enemmän [Eveliina Heinäluoman välihuuto] kuin maan hallitus. Panostamalla varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja peruskoulun ensimmäisiin vuosiin turvaamme nykyistä vahvemman, kannustavamman ja tasa-arvoisemman koulutien kaikille lapsille. Viime vaalikaudella aloitettua työtä varhaiskasvatuksen laadun vahvistamiseksi ja osallistumisasteen nostamiseksi on jatkettava. Perheille merkittävää on se, että alentaisimme varhaiskasvatusmaksuja 50 miljoonalla eurolla. Koulutusjärjestelmämme vaikuttavin osa on varhaisissa vuosissa. Siksi ensi vuonna alentaisimme varhaiskasvatusmaksuja. Haluamme panostaa varhaiskasvatuksen laatuun myös varmistamalla ammattilaisten saatavuuden. Kokoomus haluaa rakentaa asteittain Suomeen kaksivuotisen esiopetuksen, jotta kaikki yli 5-vuotiaat pääsevät osallistumaan varhaiskasvatukseen. 

Arvoisa puhemies! Kokoomus jakaa tavoitteen siitä, että jokaisen tulisi suorittaa vähintään toisen asteen tutkinto. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää on määrätietoisesti vähennettävä. Tarvitsemme täsmälääkkeitä toisen asteen koulutukseen, jotta voimme tehokkaasti ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä. Syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyy myös se, että kokoomus toteuttaisi terapiatakuun. Hallitukselta emme ole saaneet yksiselitteistä vastausta siihen, missä ovat rahat terapiatakuun toteuttamiseen ja onko hallituksella ylipäänsä tahtotilaa terapiatakuuta toteuttaa ja hoitoon pääsyä mielenterveyspuolella parantaa. Ammatillinen koulutus tarvitsee pysyviä opettajia määräaikaisten opettajien sijaan. Kokoomuksen vaihtoehto mahdollistaa 1 000 uutta opettajaa ammatilliseen koulutukseen ja vahvistaa ohjauksen resursseja. Opiskelijan toimeentuloa parannetaan myös sillä, että nostamme opintotuen tulorajoja, jotta opiskelijaa ei enää rangaista ahkeruudesta. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Ärendet slutbehandlat.