Senast publicerat 05-06-2021 22:34

Punkt i protokollet PR 67/2019 rd Plenum Onsdag 20.11.2019 kl. 14.00—19.45

7.  Debattinitiativ om Liike Nyt-riksdagsgruppens alternativa budget för 2020

DebattinitiativDI 6/2019 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

[Debatt om ärendet fördes under ärende 4 på dagordningen.]