Senast publicerat 05-06-2021 14:25

Punkt i protokollet PR 68/2018 rd Plenum Måndag 18.6.2018 kl. 13.59—15.30

3.  Olavi Ala-Nissiläs begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i framtidsutskottet

Begäran om befrielseBEF 47/2018 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

Fyllnadsval förrättas i plenum tisdag 19.6.2018 klockan 14. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet ska lämnas in till centralkansliet senast 19.6.2018 klockan 11.