Senast publicerat 06-06-2021 02:40

Punkt i protokollet PR 68/2020 rd Plenum Torsdag 7.5.2020 kl. 16.00—16.01

2.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen

Övrigt ärendeÖ 20/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 17/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 7.5.2020.