Senast publicerat 03-06-2022 14:12

Punkt i protokollet PR 68/2022 rd Plenum Fredag 3.6.2022 kl. 12.59—13.25

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om uppgifter i anslutning till utkomstskyddet för arbetslösa i de kommuner som deltar i kommunförsöket som gäller främjande av sysselsättningen

Regeringens propositionRP 61/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 6/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.6.2022.