Senast publicerat 05-06-2021 14:22

Punkt i protokollet PR 69/2018 rd Plenum Tisdag 19.6.2018 kl. 14.10—18.52

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till vägtrafiklag och till vissa lagar som hänför sig till den

Regeringens propositionRP 180/2017 rd
ÅtgärdsmotionAM 13, 32/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 16/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.6.2018.