Senast publicerat 05-06-2021 22:31

Punkt i protokollet PR 69/2019 rd Plenum Fredag 22.11.2019 kl. 13.00—13.29

11.  Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023

Statsrådets redogörelseSRR 2/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 11/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2019.