Senast publicerat 05-06-2021 08:13

Punkt i protokollet PR 7/2017 rd Plenum Onsdag 15.2.2017 kl. 14.01

4.  Fyllnadsval till social- och hälsovårdsutskottet

ValVAL 13/2017 rd
Val

Riksdagen valde Pekka Puska till medlem i social- och hälsovårdsutskottet.