Senast publicerat 05-06-2021 08:13

Punkt i protokollet PR 7/2017 rd Plenum Onsdag 15.2.2017 kl. 14.01

5.  Fyllnadsval till framtidsutskottet

ValVAL 15/2017 rd
Val

Riksdagen valde Mikko Kärnä till medlem i framtidsutskottet.