Punkt i protokollet
PR
70
2015 rd
Plenum
Onsdag 25.11.2015 kl. 14.00—23.16
55
Ändring av jourförordningens bestämmelser om förlossningar
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Andre vice talman Paula Risikko
Ärende 55 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 26.11.2015. 
Ingen debatt. 
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2015. 
Senast publicerat 04-10-2016 13:52