Senast publicerat 05-06-2021 14:22

Punkt i protokollet PR 70/2018 rd Plenum Onsdag 20.6.2018 kl. 14.10—21.12

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om företagshemligheter och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 49/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 11/2018 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande EkUB 11/2018 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen.  

Ingen allmän debatt. 

Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.