Senast publicerat 06-06-2021 17:13

Punkt i protokollet PR 70/2021 rd Plenum Torsdag 3.6.2021 kl. 15.59—19.53

11.  Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2021

Regeringens propositionRP 95/2021 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 1/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade tilläggsbudgetmotion TBM 1/2021 rd till finansutskottet.